Accounting

AccountingLoksewaModel Questions

व्यस्थापनका विशेषताहरु

१. गतिशील, निरन्तर, एकीकृत प्रक्रिया : व्यवस्थापन एक गतिशील प्रक्रिया हो। देश, काल र परिस्थितिअनुसार व्यवस्थापनको तौरतरिका, कार्यविधि र कार्यक्रियामा

AccountingModel Questions

RBB/NBL मा वृति विकासका लागी उपलब्ध अवसरहरु:

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक:- राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पूर्ण रूपमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको र नेपालको सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक हो। RBB 23

Verified by MonsterInsights