Functions of Nepal Rastra Bank

नेपाल राष्ट्रबैंकका उद्देश्यहरू. नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य देहाय बमोजिम रहेका छन् : अर्थतन्त्रको दिगो विकासको

Read more

व्यस्थापनका विशेषताहरु

१. गतिशील, निरन्तर, एकीकृत प्रक्रिया : व्यवस्थापन एक गतिशील प्रक्रिया हो। देश, काल र परिस्थितिअनुसार (व्यस्थापनका विशेषताहरु) व्यवस्थापनको तौरतरिका, कार्यविधि

Read more

Bases of Accounting

Cash Basis of Accounting Cash basis of accounting is a method of accounting in which transactions are recorded in the

Read more
Translate »
error: Content is protected !!